Topbanner billede

Investorer

Vores kunder er investorer, herunder bl.a. formuende privatpersoner, holdingselskaber, institutionelle investorer og erhvervsdrivende fonde. De investerer i ejendomme med løbende og solide afkast og værditilvækst, som et supplement til deres investeringer i aktier og obligationer, der i perioder kan være mere konjunkturfølsomme.

Solide relationer til vores investorer

Det er vigtigt for os, at vi over tid får opbygget en varig og personlig relation til vores investorer, som bygger på gensidig loyalitet og tillid. Det er også vigtigt for os, at der er fuld gennemsigtighed i vores relation og samarbejde. Det skaber en grundlæggende tryghed hos alle.

Bygning ved so

Vores primære opgave er at yde en seriøs og grundig forvaltning af vores fonde, der bygger på loyalitet og tillid.

Bygning ved vand

Hvorfor være investor hos os

De investorer vi har i dag, er investorer hos os, fordi de ved, at det kræver en særlig viden og indsigt at arbejde professionelt med investeringsejendomme, for at opnå det optimale afkast af deres investeringer. Den viden har vi.

Vores investorer er også kunder hos os, fordi de ved, at de får en personlig og professionel relation til os som fondsforvaltere i forhold til vores ejendomsfonde. De vælger os også, fordi de ved, at vi ikke kun tilbyder fondsforvaltning og køb af investeringsejendomme, men også professionel asset management og værdiudvikling af ejendommene. Vores investorer ved også, at vi har et stort netværk, der er afgørende for, at vi løbende bliver tilbudt de bedste investeringsejendomme på markedet.

Love skulptur

Vi passer på dine investeringer - også til den næste generation

For os handler professionel ejendomsinvestering og property asset management om at forvalte og passe på dine investeringer på en tryg måde. Det gør vi ved at fokusere på, hvordan vi kan optimere ejendommenes udviklingspotentiale og minimere dens driftsomkostninger, der tilsammen sikrer dig det bedste afkast af din investering.

Vores primære opgave er derfor at yde en seriøs og grundig forvaltning af vores fonde, hvor alle de relevante finansielle, økonomiske og juridiske ejendomsforhold konstant analyseres og optimeres grundigt både på kort og lang sigt.

Vores fee struktur er opbygget omkring 2 typer honorar. Arbejdsvederlag for ejendomsinvesteringer og den efterfølgende drift og værdioptimering. Salgshonorar afregnes når alle ejendomme er solgt, og investorerne har modtaget hele deres afkast.

Denne struktur sikrer investorerne, at vi som fondsforvalter har fuld fokus på at drive Fonden vedholdende og optimalt, idet vi først ”belønnes”, når investorerne har modtaget deres samlede afkast.