Topbanner billede

Fondsadministration

Der er indgået aftale med fondenes respektive revisorer om at tilsikre, at alle investeringer følger den enkelte fonds overordnede strategi. Dette sker på baggrund af den samlede due diligencerapport, som indeholder en samlet konklusion af investeringsstrategien.

Endvidere foretager revisorerne kvalitetskontrol af hele vores investorrapportering. Investorerne er således sikret en uvildig kontrol af alle investeringer og den efterfølgende rapportering heraf.

Gangsted Advokatfirma varetager selskabsadministrationen i Fondene, herunder alle de selskabsretlige forpligtelser i alle selskaber knyttet til Fonden.

Endeligt forestår de kapitalkald hos investorerne og sikrer, at kapitalen anvendes som forudsat. De foretager i samarbejde med revisorerne godkendelse af alle ydelsesbetalinger til HL Management A/S, ligesom de foretager den endelige kalkulation og godkendelse af performance fee efter realisering af Fondens ejendomme og ejendomsselskaber.

Brun bygning

For at give vores investorer en ekstra tryghed har vi eksterne samarbejdspartnere, som tilser, at vi overholder de opsatte investeringskriterier i de enkelte fonde.