Investering

 

Kunsten at finde den rigtige ejendom

For os handler professionel fondsforvaltning blandt andet om at finde de rigtige investeringsejendomme til vores ejendomsfonde og derved til vores investorer.

At finde den rigtige investeringsejendom kræver, at vi som fondsforvalter har et velfunderet kendskab til ejendomsmarkedet.

På baggrund af vores markedskendskab analyserer vi de markedsmekanismer, som kan påvirke den enkelte ejendoms pris, lejeindtægter og afkast i negativ eller positiv retning.

Vi vurderer soliditeten og sammensætningen af ejendommens lejere, og om lejen er i overensstemmelse med markedslejen. Vi vurderer også ejendommens finansieringsforhold, beliggenhed, stand og indretning samt ejendommens købspris og afkast set i forhold til udbud og efterspørgsel i markedet.

billede af hus
lejligheder brune

Risikoanalyser

Én af vores fornemmeste opgaver som fondsforvalter er at minimere vores investorers risiko, når vi investerer i ejendomme.

Derfor udarbejder vi altid en meget grundig og detaljeret risikoanalyse, der er en vigtig del af beslutningsprocessen før enhver investering. Risikoanalysen baseres bl.a. på HL Managements egen optimeringsmodel, hvor vi belyser og vurderer hvilke forhold, der kan have en positiv eller negativ indflydelse på investeringens afkast, som f.eks.:

  • Inflationsudvikling
  • Lejeniveau
  • Tomgang
  • Gennemsnitsrente
  • Markedsværdi – stigning/fald i afkastprocent

Investeringsrådgivning for vores fonde

Vi følger efterspørgslen i ejendomsmarkedet, dets økonomiske udvikling og eventuel ny lovgivning på området meget tæt.

Med baggrund i vores indgående markedskendskab er vi i stand til at yde en kompetent rådgivning og levere gennemarbejdede økonomiske, juridiske og byggetekniske value-add analyser og strategier før og efter investeringen er foretaget. Vi vil gerne sikre, at vores ejendomsinvesteringer altid bygger på et fagligt solidt fundament, der består af tryghed, troværdighed og tillid.

brun bygning med vinduer

Via vores indgående kendskab til ejendomsmarkedet kan vi identificere attraktive ejendomme og ejendomsprojekter.