HLM Optimeringsmodel

I forbindelse med due diligence og den efterfølgende ejendomsinvestering udarbejder vi en detaljeret businessplan for den enkelte ejendom. Det sikrer, at den strategiske værdioptimering kan gennemføres optimalt og effektivt på alle niveauer. Ofte består den optimale værdioptimering af mange forskellige delelementer, derfor har vi udviklet vores egen optimeringsmodel, som vi kalder for HLM-Opti.

Vores HLM-optimeringsmodel indeholder flere hundrede optimeringspunkter. Når vi bruger denne model, kan vi skræddersy hele optimeringsprocessen for den enkelte ejendom ned til mindste detalje og i en prioriteret rækkefølge. Det giver mest værdi for vores investorer.

HLM Optimeringsmodel
Rod bygning

HLM Optimeringsmodel

Vi arbejder ud fra en optimeringsplan, der dækker over 4 forskellige typer af ejendomme:

  1. Boligejendomme med omkostningsbestemt husleje
  2. Nyere boligejendomme opført efter 1991 og konverterede ejendomme (markedsleje)
  3. Småhusejendomme
  4. Erhvervsejendomme/erhvervslejemål

Hver optimeringsplan dækker over 4 faser, som er beskrevet nedenfor:

  1. Fase - analyse af ejendommens driftstekniske forhold
  2. Fase - optimering af ejendommens lejepotentiale
  3. Fase - reduktion af ejendommenes driftsomkostninger
  4. Fase - gennemførelse af værdiskabende forbedringstiltag

Vores HLM-optimeringsmodel indeholder flere hundrede optimeringspunkter. Når vi bruger denne model, kan vi skræddersy hele optimeringsprocessen for den enkelte ejendom ned til mindste detalje og i en prioriteret rækkefølge, som giver mest værdi for vores investorer.