Topbanner billede

Fondsforvaltning

Vores investorer

Professionel fondsforvaltning og asset management

Professionel fondsforvaltning og asset management handler om at forvalte ejendomme i vores fonde. Det gør vi eksempelvis ved konstant at fokusere på at realisere ejendommenes udviklingspotentiale.

Sammen med vores samarbejdspartnere har vi samlet al viden og kompetencer inden for investeringsejendomme, så du trygt kan overlade dine investeringer i fondene og alle facetter af fondsforvaltning, asset management, servicering og rådgivning til os.

FONDSFORVALTNING 2

Ejendomsforvaltning bygger på tillid

Ejendomsforvaltning handler om at gøre os fortjent til vores investorers tillid, så de føler sig trygge ved, at de overdrager det fulde ansvar for deres investering i én af vores ejendomsfonde. Derfor mener vi, at ejendomsforvaltning handler om meget mere end blot økonomi, at administrere, servicere og vedligeholde nogle mursten.

Ejendomsforvaltning skal også tilføre investorerne, ejendommen og dens lejere værdi, som både kan måles i kroner og øre og ved, at vi sammen skaber optimale rammer for alle bolig- og erhvervslejere.

Rod bygning

Ejendomsforvaltning skal tilføre værdi

Når vi forvalter en bolig- eller erhvervsejendom, skal vi altid kunne tilføre ejendommen værdi på kort og lang sigt – uanset om markedet går op eller ned. Derfor fokuserer vi på at skabe gode rammer for at kunne tiltrække de bedste lejere.

Tilfredse lejere

Vi har en løbende dialog med lejerne i alle de ejendomme vi forvalter. Dialog er vigtig for at få en fornemmelse af, om vores lejere trives. En tæt dialog betyder også, at lejerne altid ved, hvem de skal kontakte, hvis de har spørgsmål til deres eget lejemål eller til projekter i ejendommen. Løbende dialog med ejendommenes lejere sikrer ligeledes vores muligheder for at kunne agere optimalt i forhold til ejendommenes drift og udvikling.

Effektiv værdiskabelse i fast ejendom består af et utal af større og mindre beslutninger og handlinger. Derfor er det altafgørende, at organisationen er grundfæstet i et stærkt værdisæt.