Ejendomsfonde

HLM investerer primært i boligejendomme, som indgår i vores fonde. HLM FOND I startet kapitaltegning i sommer 2018 og blev overtegnet i foråret 2019, fonden er fuldt investeret. I sommer 2020 startede vi kapitalrejsning til HLM FOND II. Den først tegningsrunde i HLM FOND II er afsluttet, og den første ejendom er indkøbt til fonden.

Som investor har du mulighed for at tilpasse afkast og risiko i forhold til din investeringsstrategi og risikoprofil.

INVESTERING I BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME OG BOLIGPROJEKTER

Vi beskæftiger os med investering og værdiudvikling af boligudlejningsejendomme eller boligprojekter i Hovedstadsområdet og de større sjællandske byer. De investeringsejendomme vi opkøber, indgår efterfølgende i én af vores fonde.

Vi investerer i ejendomme ud fra en value-add strategi HLM Fond I. Strategien for HLM Fond II er investering i value-add ejendomme, markedsleje ejendomme og byggeprojekter, som er med til at sprede risikoen i ejendomsporteføljen. HLM FOND II er under etablering og forventes at være klar til kapitalrejsning i løbet af efteråret 2019.

Ejendomsfonde Bygning
 

VALUE ADD BOLIG

Investering i boligejendomme med value add potentiale og attraktive beliggenheder i Storkøbenhavn. Denne fond er nu lukket for tegningstilsagn.


  • Tegningsstørrelse DKK 1.500.000
  • Et attraktivt afkast og stor risikospredning

HLM ER I GANG MED KAPITALREJSNING TIL HLM FOND II

Fonden investerer i ejendomme i Storkøbenhavn ud fra en value-add strategi


  • Tegningsstørrelse minimum DKK 5.000.000
  • Et attraktivt afkast og stor risikospredning